Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zdrowie Publiczne - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania

Program

Czwartek, 7 października 2021 r.

[um_loggedout]

Thursday, 7 X 2021
Otwarcie
Prowadzenie: Bartosz Kwiatek
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – oficjalne otwarcie Konferencji
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dr Natasha Azzopardi-Muscat – Director Division of Country Health Policies and Systems, EuroWHO
Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
9:00 - 9:50
https://zoom.us/j/98363225913?pwd=ZUNQL1hxQ3cwSmthT1dNUlRiSnIrZz09

Przerwa kawowa
9:50 - 10:00
Dyskusyjna sesja plenarna

Kierunki rozwoju zdrowia publicznego – z przeszłości w przyszłość. Zmierzch starego świata?

Moderator: Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP
Keynote: Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Łazarskiego
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Beata Małecka-Libera – Przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Wrap up:
Nikita Charles Hamilton – Founder and Principal Consultant, NCH Strategy Group (The Bahamas), National Project Coordinator for the Third National Communication (TNC) and First Biennial Update Report (BUR1) under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – The Bahamas Department of Environmental Planning and Protection (DEPP), Chairperson – YME Bahamas; absolwent programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Edyta Piętak – Founder and Chief Strategy Officer (CSO) w AnyRobot – Robotic Process Automation; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
10:00 - 11:30
https://zoom.us/j/98050963163?pwd=amN1UjFXSTMwdkNtZUpyZGp4ejN1UT09
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Dyskusyjna sesja plenarna

Zdrowie publiczne w czasie pandemii COVID-19

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Pająk – Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP
Keynote: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dr hab. Łukasz Balwicki, prof. GUM – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Mary Codd – Associate Dean of Public Health, University College Dublin, Ireland
Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dr hab. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
Wrap up:
Petronille Bogaert – Head of the unit EU Health Information Systems, Sciensano, Belgium; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Maciej Furman – doktorant w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
12:00 - 13:30
https://zoom.us/j/96838204277?pwd=dE1jMUlxdlpTRGNUY1FRVDBpdnJkUT09
Przerwa lunchowa
13:30 - 14:30
Dyskusyjna sesja plenarna

Nowe wyzwania dla zdrowia publicznego

Moderator: Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska – Kierownik Zakładu Zdrowia i Środowiska IZP
Keynote: Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
Prof. Alberto Fernandez Ajuria – Andalusian School of Public Health, Granada, Spain
Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości
Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i E-zdrowia IZP
Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
Dr n. farm. Karolina Nowak – Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencji Badań Medycznych
Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdański Uniwersytet Medyczny
Wrap up:
Mira Ludwikowska – Młodszy Specjalista, Dział Refundacji, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Naomi Limaro Nathan – Technical Officer, Division of Country Health Policy and Systems WHO Regional Office for Europe; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
14:30 - 16:00
https://zoom.us/j/96448196273?pwd=SGFzRGI0aEdnYzN4TDYzVm1waGg4UT09
Podsumowanie i zamknięcie I. dnia konferencji
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
16:00 - 16:15
https://zoom.us/j/96448196273?pwd=SGFzRGI0aEdnYzN4TDYzVm1waGg4UT09
Networking
16:15 - 18:15
https://gather.town/invite?token=Kn3zAf_foLI7dT3u3iiXWXlNj-cEjHHF

Thursday, 7 X 2021

 • Otwarcie Prowadzenie: Bartosz Kwiatek
  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – oficjalne otwarcie Konferencji
  Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
  Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dr Natasha Azzopardi-Muscat – Director Division of Country Health Policies and Systems, EuroWHO
  Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
  Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
 • Przerwa kawowa
  9:50 - 10:00
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Kierunki rozwoju zdrowia publicznego – z przeszłości w przyszłość. Zmierzch starego świata?

  Moderator: Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP
  Keynote: Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
  Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego
  Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Łazarskiego
  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
  Beata Małecka-Libera – Przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Prof. dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
  Wrap up:
  Nikita Charles Hamilton – Founder and Principal Consultant, NCH Strategy Group (The Bahamas), National Project Coordinator for the Third National Communication (TNC) and First Biennial Update Report (BUR1) under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – The Bahamas Department of Environmental Planning and Protection (DEPP), Chairperson – YME Bahamas; absolwent programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Edyta Piętak – Founder and Chief Strategy Officer (CSO) w AnyRobot – Robotic Process Automation; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
 • Przerwa kawowa
  11:30 - 12:00
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Zdrowie publiczne w czasie pandemii COVID-19

  Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Pająk – Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP
  Keynote: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dr hab. Łukasz Balwicki, prof. GUM – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Prof. Mary Codd – Associate Dean of Public Health, University College Dublin, Ireland
  Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  Dr hab. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
  Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
  Wrap up:
  Petronille Bogaert – Head of the unit EU Health Information Systems, Sciensano, Belgium; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Maciej Furman – doktorant w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
 • Przerwa lunchowa
  13:30 - 14:30
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Nowe wyzwania dla zdrowia publicznego

  Moderator: Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska – Kierownik Zakładu Zdrowia i Środowiska IZP
  Keynote: Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
  Prof. Alberto Fernandez Ajuria – Andalusian School of Public Health, Granada, Spain
  Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości
  Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i E-zdrowia IZP
  Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
  Dr n. farm. Karolina Nowak – Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencji Badań Medycznych
  Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdański Uniwersytet Medyczny
  Wrap up:
  Mira Ludwikowska – Młodszy Specjalista, Dział Refundacji, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Naomi Limaro Nathan – Technical Officer, Division of Country Health Policy and Systems WHO Regional Office for Europe; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
 • Podsumowanie i zamknięcie I. dnia konferencji Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
 • Networking
No events available!
[/um_loggedout]

[um_loggedin show_lock=no]

Thursday, 7 X 2021
Otwarcie
Prowadzenie: Bartosz Kwiatek
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – oficjalne otwarcie Konferencji
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dr Natasha Azzopardi-Muscat – Director Division of Country Health Policies and Systems, EuroWHO
Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
9:00 - 9:50
https://zoom.us/j/98363225913?pwd=ZUNQL1hxQ3cwSmthT1dNUlRiSnIrZz09

Przerwa kawowa
9:50 - 10:00
Dyskusyjna sesja plenarna

Kierunki rozwoju zdrowia publicznego – z przeszłości w przyszłość. Zmierzch starego świata?

Moderator: Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP
Keynote: Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Łazarskiego
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Beata Małecka-Libera – Przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Wrap up:
Nikita Charles Hamilton – Founder and Principal Consultant, NCH Strategy Group (The Bahamas), National Project Coordinator for the Third National Communication (TNC) and First Biennial Update Report (BUR1) under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – The Bahamas Department of Environmental Planning and Protection (DEPP), Chairperson – YME Bahamas; absolwent programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Edyta Piętak – Founder and Chief Strategy Officer (CSO) w AnyRobot – Robotic Process Automation; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
10:00 - 11:30
https://zoom.us/j/98050963163?pwd=amN1UjFXSTMwdkNtZUpyZGp4ejN1UT09
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Dyskusyjna sesja plenarna

Zdrowie publiczne w czasie pandemii COVID-19

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Pająk – Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP
Keynote: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dr hab. Łukasz Balwicki, prof. GUM – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Mary Codd – Associate Dean of Public Health, University College Dublin, Ireland
Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dr hab. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
Wrap up:
Petronille Bogaert – Head of the unit EU Health Information Systems, Sciensano, Belgium; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Maciej Furman – doktorant w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
12:00 - 13:30
https://zoom.us/j/96838204277?pwd=dE1jMUlxdlpTRGNUY1FRVDBpdnJkUT09
Przerwa lunchowa
13:30 - 14:30
Dyskusyjna sesja plenarna

Nowe wyzwania dla zdrowia publicznego

Moderator: Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska – Kierownik Zakładu Zdrowia i Środowiska IZP
Keynote: Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
Prof. Alberto Fernandez Ajuria – Andalusian School of Public Health, Granada, Spain
Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości
Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i E-zdrowia IZP
Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
Dr n. farm. Karolina Nowak – Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencji Badań Medycznych
Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdański Uniwersytet Medyczny
Wrap up:
Mira Ludwikowska – Młodszy Specjalista, Dział Refundacji, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Naomi Limaro Nathan – Technical Officer, Division of Country Health Policy and Systems WHO Regional Office for Europe; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
14:30 - 16:00
https://zoom.us/j/96448196273?pwd=SGFzRGI0aEdnYzN4TDYzVm1waGg4UT09
Podsumowanie i zamknięcie I. dnia konferencji
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
16:00 - 16:15
https://zoom.us/j/96448196273?pwd=SGFzRGI0aEdnYzN4TDYzVm1waGg4UT09
Networking
16:15 - 18:15
https://gather.town/invite?token=Kn3zAf_foLI7dT3u3iiXWXlNj-cEjHHF

Thursday, 7 X 2021

 • Otwarcie Prowadzenie: Bartosz Kwiatek
  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – oficjalne otwarcie Konferencji
  Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
  Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dr Natasha Azzopardi-Muscat – Director Division of Country Health Policies and Systems, EuroWHO
  Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
  Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
  9:00 - 9:50
 • Przerwa kawowa
  9:50 - 10:00
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Kierunki rozwoju zdrowia publicznego – z przeszłości w przyszłość. Zmierzch starego świata?

  Moderator: Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP
  Keynote: Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
  Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego
  Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Łazarskiego
  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
  Beata Małecka-Libera – Przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Prof. dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
  Wrap up:
  Nikita Charles Hamilton – Founder and Principal Consultant, NCH Strategy Group (The Bahamas), National Project Coordinator for the Third National Communication (TNC) and First Biennial Update Report (BUR1) under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – The Bahamas Department of Environmental Planning and Protection (DEPP), Chairperson – YME Bahamas; absolwent programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Edyta Piętak – Founder and Chief Strategy Officer (CSO) w AnyRobot – Robotic Process Automation; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  10:00 - 11:30
 • Przerwa kawowa
  11:30 - 12:00
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Zdrowie publiczne w czasie pandemii COVID-19

  Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Pająk – Kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP
  Keynote: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dr hab. Łukasz Balwicki, prof. GUM – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
  Prof. Mary Codd – Associate Dean of Public Health, University College Dublin, Ireland
  Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  Dr hab. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
  Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
  Wrap up:
  Petronille Bogaert – Head of the unit EU Health Information Systems, Sciensano, Belgium; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Maciej Furman – doktorant w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  12:00 - 13:30
 • Przerwa lunchowa
  13:30 - 14:30
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Nowe wyzwania dla zdrowia publicznego

  Moderator: Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska – Kierownik Zakładu Zdrowia i Środowiska IZP
  Keynote: Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej
  Prof. Alberto Fernandez Ajuria – Andalusian School of Public Health, Granada, Spain
  Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości
  Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i E-zdrowia IZP
  Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM
  Dr n. farm. Karolina Nowak – Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencji Badań Medycznych
  Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdański Uniwersytet Medyczny
  Wrap up:
  Mira Ludwikowska – Młodszy Specjalista, Dział Refundacji, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Naomi Limaro Nathan – Technical Officer, Division of Country Health Policy and Systems WHO Regional Office for Europe; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  14:30 - 16:00
 • Podsumowanie i zamknięcie I. dnia konferencji Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
  16:00 - 16:15
 • Networking
  16:15 - 18:15
No events available!
[/um_loggedin]

Piątek, 8 października 2021 r.

[um_loggedout]

Friday, 8 X 2021
Dyskusyjna sesja plenarna

Doświadczenia międzynarodowe w nauczaniu zdrowia publicznego i kompetencje absolwentów zdrowia publicznego

Moderator: Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP
Keynote: Dr Laura Magana – President Association of Schools and Programs of Public Health, Washington DC, USA
Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
Prof. Olivier Grimaud – Europubhealth+ Consortium Academic Coordinator, EHESP School of Public Health, Rennes, France
John Middleton – przedstawiciel Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wrap up:
Tara Chen – Research Assistant, Department of Social Work, Tzu Chi University (in conjunction with the Policy Cooperation and Evidence Centre, Taipei), Taiwan; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
Celia Rothe – Consultant w Institute for Health Care Business GmbH, Niemcy; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
9:00 - 10:30
https://zoom.us/j/93430997726?pwd=TTVtK1pqZVI0YVBqdTZxcnZCVlhxUT09
Przerwa kawowa
10:30 - 10:45
Dyskusyjna sesja plenarna

Forum absolwentów i pracodawców – zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów wyższych i rynku pracy

Moderator: Dr hab. Alicja Domagała – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt - Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dr Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Adiunkt w IZP WNZ UJ CM
Dr Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Prof. dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok – Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr NIZP PZH
Dr Robert Otok – Director Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
Wrap up:
Dr Roksana Dela – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w CenterMed; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Arkadiusz Michalak – Dyrektor Centrum Medycznego PZU Zdrowie; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Dr Ilona Nenko – Adiunkt w Zakładzie Zdrowia i Środowiska, IZP WNZ UJ CM; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
10:45 - 12:15
https://zoom.us/j/99216185569?pwd=M0dOWEpXWElROFBrS3MvdWFmelZVdz09
Przerwa lunchowa
12:15 - 12:45
Prezentacje młodych naukowców
Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) – welcome and introduction to the ASPHER and Jagiellonian University Medical College young researchers’ presentations

Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev – opening address

ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
Moderator: Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev/ Dr hab. Paweł Kawalec, prof. of JU – Head of The Department of Nutrition and Drug Research IPH, FHS, JU MC
Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
 • Alejandro Gonzalez Aquines, Research Consultant at The World Bank Group - Health Corruption in Western and Central-Eastern European Countries during the COVID-19 pandemic: a mixed-method research
 • Panteleimon Karamalis, School of Public Health, Department of Public Health Policies, University of West Attica,196 Alexandras Avenue, 11521, Athens, Greece - A national cross-sectional survey of health literacy among adult residents of Greece
 • Gabriela Albuquerque, EPIUnit—Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Relation between price and nutritional value of street food in Central Asia and Eastern Europe
 • Juan Pedro Castilla-Heredia, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain - Association of prenatal exposure to cadmium and neurodevelopment in the first two years of life
 • Neșlisah Șiyve, Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey - Perceived recovery of COVID-19 patients within 1th, 3th and 6th months follow up and associated factors
 • Niguse Mekonnen, Assistant Professor. BSc, MPH (Health Services Management); PhD researcher, School of Public Health, College of Health Sciences and Medicine, Woliata Sodo University, Wolaita Sodo, Ethiopia - Beyond Number of Visits: Composite Quality of Antenatal Care Services at Public Hospitals in Ethiopia
12:45 - 14:15
https://zoom.us/j/97028206200?pwd=aldqekhzZlI0TC9qU0FxVkhXL1phQT09
Przerwa kawowa
14:15 - 14:30
Prezentacje młodych naukowców
ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
Moderator: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)/Dr Paweł Lipowski – Health Policy and Management Department, IPH, FHS, JU MC
Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
 • Alon Rasooly, Ben-Gurion University of the Negev, School of Public Health, Beer Sheva, Israel - International knowledge exchange of quality measures in primary diabetes care: a realist synthesis
 • Bilkisu A Yusuf, EPIUnit- Instituto de saude publica da Universidade do Porto, Porto, Portugal - Long and short term complications of hypertensive disorders of pregnancy
 • Nora Hutchinson,Studies of Translation, Ethics, and Medicine (STREAM), Biomedical Ethics Unit, McGill University, Montreal, Québec, Canada; Katarzyna Klaś (presenting author), Research Ethics in Medicine Study Group (REMEDY), Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland - Competition for Recruitment in SARS-CoV-2 Trials in the United States: A longitudinal cohort analysis
 • Mahesh Sarki, PhD student, Faculty of Medicine, Department of Clinical Research, University of Basel, Switzerland - The Swiss CASCADE cohort profile: a family-based study for HBOC and Lynch Syndrome
 • Aleksandra Ciochoń, Doctoral School of Medical and Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Poland - Access to healthcare and anxiety level for pregnant women during the COVID-19 pandemic
 • Ana Aguiar, EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Anxiety symptoms during COVID-19 pandemic in Portuguese residents: a cross-sectional online study
ASPHER YPP presentation
14:30 - 15:50
https://zoom.us/j/92451152787?pwd=SnhTQnU2MWR6RTNlV0l5Rnh6bDhkUT09

Wręczenie nagród i podsumowanie konferencji
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP WNZ UJ CM
15:50 - 16:10
https://zoom.us/j/92451152787?pwd=SnhTQnU2MWR6RTNlV0l5Rnh6bDhkUT09

Friday, 8 X 2021

 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Doświadczenia międzynarodowe w nauczaniu zdrowia publicznego i kompetencje absolwentów zdrowia publicznego

  Moderator: Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP
  Keynote: Dr Laura Magana – President Association of Schools and Programs of Public Health, Washington DC, USA
  Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
  Prof. Olivier Grimaud – Europubhealth+ Consortium Academic Coordinator, EHESP School of Public Health, Rennes, France
  John Middleton – przedstawiciel Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Wrap up:
  Tara Chen – Research Assistant, Department of Social Work, Tzu Chi University (in conjunction with the Policy Cooperation and Evidence Centre, Taipei), Taiwan; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
  Celia Rothe – Consultant w Institute for Health Care Business GmbH, Niemcy; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
 • Przerwa kawowa
  10:30 - 10:45
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Forum absolwentów i pracodawców – zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów wyższych i rynku pracy

  Moderator: Dr hab. Alicja Domagała – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
  Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt - Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Dr Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Adiunkt w IZP WNZ UJ CM
  Dr Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
  Prof. dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok – Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr NIZP PZH
  Dr Robert Otok – Director Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
  Wrap up:
  Dr Roksana Dela – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w CenterMed; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Arkadiusz Michalak – Dyrektor Centrum Medycznego PZU Zdrowie; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Dr Ilona Nenko – Adiunkt w Zakładzie Zdrowia i Środowiska, IZP WNZ UJ CM; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
 • Przerwa lunchowa
  12:15 - 12:45
 • Prezentacje młodych naukowców Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) – welcome and introduction to the ASPHER and Jagiellonian University Medical College young researchers’ presentations

  Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev – opening address

  ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
  Moderator: Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev/ Dr hab. Paweł Kawalec, prof. of JU – Head of The Department of Nutrition and Drug Research IPH, FHS, JU MC
  Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
  • Alejandro Gonzalez Aquines, Research Consultant at The World Bank Group - Health Corruption in Western and Central-Eastern European Countries during the COVID-19 pandemic: a mixed-method research
  • Panteleimon Karamalis, School of Public Health, Department of Public Health Policies, University of West Attica,196 Alexandras Avenue, 11521, Athens, Greece - A national cross-sectional survey of health literacy among adult residents of Greece
  • Gabriela Albuquerque, EPIUnit—Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Relation between price and nutritional value of street food in Central Asia and Eastern Europe
  • Juan Pedro Castilla-Heredia, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain - Association of prenatal exposure to cadmium and neurodevelopment in the first two years of life
  • Neșlisah Șiyve, Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey - Perceived recovery of COVID-19 patients within 1th, 3th and 6th months follow up and associated factors
  • Niguse Mekonnen, Assistant Professor. BSc, MPH (Health Services Management); PhD researcher, School of Public Health, College of Health Sciences and Medicine, Woliata Sodo University, Wolaita Sodo, Ethiopia - Beyond Number of Visits: Composite Quality of Antenatal Care Services at Public Hospitals in Ethiopia
 • Przerwa kawowa
  14:15 - 14:30
 • Prezentacje młodych naukowców ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
  Moderator: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)/Dr Paweł Lipowski – Health Policy and Management Department, IPH, FHS, JU MC
  Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
  • Alon Rasooly, Ben-Gurion University of the Negev, School of Public Health, Beer Sheva, Israel - International knowledge exchange of quality measures in primary diabetes care: a realist synthesis
  • Bilkisu A Yusuf, EPIUnit- Instituto de saude publica da Universidade do Porto, Porto, Portugal - Long and short term complications of hypertensive disorders of pregnancy
  • Nora Hutchinson,Studies of Translation, Ethics, and Medicine (STREAM), Biomedical Ethics Unit, McGill University, Montreal, Québec, Canada; Katarzyna Klaś (presenting author), Research Ethics in Medicine Study Group (REMEDY), Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland - Competition for Recruitment in SARS-CoV-2 Trials in the United States: A longitudinal cohort analysis
  • Mahesh Sarki, PhD student, Faculty of Medicine, Department of Clinical Research, University of Basel, Switzerland - The Swiss CASCADE cohort profile: a family-based study for HBOC and Lynch Syndrome
  • Aleksandra Ciochoń, Doctoral School of Medical and Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Poland - Access to healthcare and anxiety level for pregnant women during the COVID-19 pandemic
  • Ana Aguiar, EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Anxiety symptoms during COVID-19 pandemic in Portuguese residents: a cross-sectional online study
  ASPHER YPP presentation
 • Wręczenie nagród i podsumowanie konferencji Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
  Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP WNZ UJ CM
No events available!
[/um_loggedout]

[um_loggedin show_lock=no]

Friday, 8 X 2021
Dyskusyjna sesja plenarna

Doświadczenia międzynarodowe w nauczaniu zdrowia publicznego i kompetencje absolwentów zdrowia publicznego

Moderator: Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP
Keynote: Dr Laura Magana – President Association of Schools and Programs of Public Health, Washington DC, USA
Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
Prof. Olivier Grimaud – Europubhealth+ Consortium Academic Coordinator, EHESP School of Public Health, Rennes, France
John Middleton – przedstawiciel Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wrap up:
Tara Chen – Research Assistant, Department of Social Work, Tzu Chi University (in conjunction with the Policy Cooperation and Evidence Centre, Taipei), Taiwan; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
Celia Rothe – Consultant w Institute for Health Care Business GmbH, Niemcy; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
9:00 - 10:30
https://zoom.us/j/93430997726?pwd=TTVtK1pqZVI0YVBqdTZxcnZCVlhxUT09
Przerwa kawowa
10:30 - 10:45
Dyskusyjna sesja plenarna

Forum absolwentów i pracodawców – zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów wyższych i rynku pracy

Moderator: Dr hab. Alicja Domagała – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt - Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dr Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Adiunkt w IZP WNZ UJ CM
Dr Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Prof. dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok – Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr NIZP PZH
Dr Robert Otok – Director Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
Wrap up:
Dr Roksana Dela – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w CenterMed; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Arkadiusz Michalak – Dyrektor Centrum Medycznego PZU Zdrowie; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
Dr Ilona Nenko – Adiunkt w Zakładzie Zdrowia i Środowiska, IZP WNZ UJ CM; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
10:45 - 12:15
https://zoom.us/j/99216185569?pwd=M0dOWEpXWElROFBrS3MvdWFmelZVdz09
Przerwa lunchowa
12:15 - 12:45
Prezentacje młodych naukowców
Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) – welcome and introduction to the ASPHER and Jagiellonian University Medical College young researchers’ presentations

Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev – opening address

ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
Moderator: Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev/ Dr hab. Paweł Kawalec, prof. of JU – Head of The Department of Nutrition and Drug Research IPH, FHS, JU MC
Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
 • Alejandro Gonzalez Aquines, Research Consultant at The World Bank Group - Health Corruption in Western and Central-Eastern European Countries during the COVID-19 pandemic: a mixed-method research
 • Panteleimon Karamalis, School of Public Health, Department of Public Health Policies, University of West Attica,196 Alexandras Avenue, 11521, Athens, Greece - A national cross-sectional survey of health literacy among adult residents of Greece
 • Gabriela Albuquerque, EPIUnit—Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Relation between price and nutritional value of street food in Central Asia and Eastern Europe
 • Juan Pedro Castilla-Heredia, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain - Association of prenatal exposure to cadmium and neurodevelopment in the first two years of life
 • Neșlisah Șiyve, Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey - Perceived recovery of COVID-19 patients within 1th, 3th and 6th months follow up and associated factors
 • Niguse Mekonnen, Assistant Professor. BSc, MPH (Health Services Management); PhD researcher, School of Public Health, College of Health Sciences and Medicine, Woliata Sodo University, Wolaita Sodo, Ethiopia - Beyond Number of Visits: Composite Quality of Antenatal Care Services at Public Hospitals in Ethiopia
12:45 - 14:15
https://zoom.us/j/97028206200?pwd=aldqekhzZlI0TC9qU0FxVkhXL1phQT09
Przerwa kawowa
14:15 - 14:30
Prezentacje młodych naukowców
ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
Moderator: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)/Dr Paweł Lipowski – Health Policy and Management Department, IPH, FHS, JU MC
Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
 • Alon Rasooly, Ben-Gurion University of the Negev, School of Public Health, Beer Sheva, Israel - International knowledge exchange of quality measures in primary diabetes care: a realist synthesis
 • Bilkisu A Yusuf, EPIUnit- Instituto de saude publica da Universidade do Porto, Porto, Portugal - Long and short term complications of hypertensive disorders of pregnancy
 • Nora Hutchinson,Studies of Translation, Ethics, and Medicine (STREAM), Biomedical Ethics Unit, McGill University, Montreal, Québec, Canada; Katarzyna Klaś (presenting author), Research Ethics in Medicine Study Group (REMEDY), Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland - Competition for Recruitment in SARS-CoV-2 Trials in the United States: A longitudinal cohort analysis
 • Mahesh Sarki, PhD student, Faculty of Medicine, Department of Clinical Research, University of Basel, Switzerland - The Swiss CASCADE cohort profile: a family-based study for HBOC and Lynch Syndrome
 • Aleksandra Ciochoń, Doctoral School of Medical and Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Poland - Access to healthcare and anxiety level for pregnant women during the COVID-19 pandemic
 • Ana Aguiar, EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Anxiety symptoms during COVID-19 pandemic in Portuguese residents: a cross-sectional online study
ASPHER YPP presentation
14:30 - 15:50
https://zoom.us/j/92451152787?pwd=SnhTQnU2MWR6RTNlV0l5Rnh6bDhkUT09

Wręczenie nagród i podsumowanie konferencji
Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP WNZ UJ CM
15:50 - 16:10
https://zoom.us/j/92451152787?pwd=SnhTQnU2MWR6RTNlV0l5Rnh6bDhkUT09

Friday, 8 X 2021

 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Doświadczenia międzynarodowe w nauczaniu zdrowia publicznego i kompetencje absolwentów zdrowia publicznego

  Moderator: Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP
  Keynote: Dr Laura Magana – President Association of Schools and Programs of Public Health, Washington DC, USA
  Prof. Katarzyna Czabanowska – Maastricht University; IZP WNZ UJ CM
  Prof. Olivier Grimaud – Europubhealth+ Consortium Academic Coordinator, EHESP School of Public Health, Rennes, France
  John Middleton – przedstawiciel Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Wrap up:
  Tara Chen – Research Assistant, Department of Social Work, Tzu Chi University (in conjunction with the Policy Cooperation and Evidence Centre, Taipei), Taiwan; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
  Celia Rothe – Consultant w Institute for Health Care Business GmbH, Niemcy; absolwentka programu Europubhealth ukończonego w IZP WNZ UJ
  9:00 - 10:30
 • Przerwa kawowa
  10:30 - 10:45
 • Dyskusyjna sesja plenarna
  Forum absolwentów i pracodawców – zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów wyższych i rynku pracy

  Moderator: Dr hab. Alicja Domagała – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania
  Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt - Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Dr Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Adiunkt w IZP WNZ UJ CM
  Dr Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
  Prof. dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok – Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr NIZP PZH
  Dr Robert Otok – Director Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
  Wrap up:
  Dr Roksana Dela – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w CenterMed; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Arkadiusz Michalak – Dyrektor Centrum Medycznego PZU Zdrowie; absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  Dr Ilona Nenko – Adiunkt w Zakładzie Zdrowia i Środowiska, IZP WNZ UJ CM; absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne ukończonego w IZP WNZ UJ CM
  10:45 - 12:15
 • Przerwa lunchowa
  12:15 - 12:45
 • Prezentacje młodych naukowców Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) – welcome and introduction to the ASPHER and Jagiellonian University Medical College young researchers’ presentations

  Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev – opening address

  ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
  Moderator: Prof. Nadav Davidovitch – Director School of Public Health, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University of the Negev/ Dr hab. Paweł Kawalec, prof. of JU – Head of The Department of Nutrition and Drug Research IPH, FHS, JU MC
  Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
  • Alejandro Gonzalez Aquines, Research Consultant at The World Bank Group - Health Corruption in Western and Central-Eastern European Countries during the COVID-19 pandemic: a mixed-method research
  • Panteleimon Karamalis, School of Public Health, Department of Public Health Policies, University of West Attica,196 Alexandras Avenue, 11521, Athens, Greece - A national cross-sectional survey of health literacy among adult residents of Greece
  • Gabriela Albuquerque, EPIUnit—Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Relation between price and nutritional value of street food in Central Asia and Eastern Europe
  • Juan Pedro Castilla-Heredia, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain - Association of prenatal exposure to cadmium and neurodevelopment in the first two years of life
  • Neșlisah Șiyve, Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey - Perceived recovery of COVID-19 patients within 1th, 3th and 6th months follow up and associated factors
  • Niguse Mekonnen, Assistant Professor. BSc, MPH (Health Services Management); PhD researcher, School of Public Health, College of Health Sciences and Medicine, Woliata Sodo University, Wolaita Sodo, Ethiopia - Beyond Number of Visits: Composite Quality of Antenatal Care Services at Public Hospitals in Ethiopia
  12:45 - 14:15
 • Przerwa kawowa
  14:15 - 14:30
 • Prezentacje młodych naukowców ASPHER Young Researchers Forum – Jagiellonian University Medical College, Kraków 2021
  Moderator: Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)/Dr Paweł Lipowski – Health Policy and Management Department, IPH, FHS, JU MC
  Presentations by students /PhD students from Polish and foreign universities:
  • Alon Rasooly, Ben-Gurion University of the Negev, School of Public Health, Beer Sheva, Israel - International knowledge exchange of quality measures in primary diabetes care: a realist synthesis
  • Bilkisu A Yusuf, EPIUnit- Instituto de saude publica da Universidade do Porto, Porto, Portugal - Long and short term complications of hypertensive disorders of pregnancy
  • Nora Hutchinson,Studies of Translation, Ethics, and Medicine (STREAM), Biomedical Ethics Unit, McGill University, Montreal, Québec, Canada; Katarzyna Klaś (presenting author), Research Ethics in Medicine Study Group (REMEDY), Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland - Competition for Recruitment in SARS-CoV-2 Trials in the United States: A longitudinal cohort analysis
  • Mahesh Sarki, PhD student, Faculty of Medicine, Department of Clinical Research, University of Basel, Switzerland - The Swiss CASCADE cohort profile: a family-based study for HBOC and Lynch Syndrome
  • Aleksandra Ciochoń, Doctoral School of Medical and Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Poland - Access to healthcare and anxiety level for pregnant women during the COVID-19 pandemic
  • Ana Aguiar, EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal - Anxiety symptoms during COVID-19 pandemic in Portuguese residents: a cross-sectional online study
  ASPHER YPP presentation
  14:30 - 15:50
 • Wręczenie nagród i podsumowanie konferencji Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM
  Prof. John Middleton – President The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
  Dr Tomasz Bochenek – Zastępca Dyrektora IZP WNZ UJ CM
  15:50 - 16:10
No events available!
[/um_loggedin]