Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zdrowie Publiczne - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania

Patronaty honorowe

prof. dr hab. Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

dr n. ekon. Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

mgr Marcin Jędrychowski 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM