Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zdrowie Publiczne - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania

Komitet Organizacyjny

Mgr Sylwia Sala – Przewodnicząca

Dr Andrzej Galbarczyk

Mgr Katarzyna Badora-Musiał

Mgr Monika Duszka

Mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk

Mgr Szczepan Jakubowski