Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zdrowie Publiczne - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania

Komitet Naukowy

Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska

Prof. dr hab. Andrzej Pająk

Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ

Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

Dr Tomasz Bochenek

Dr Andrzej Ryś

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka