Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zdrowie Publiczne - dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania

Konferencja Jubileuszowa 7-8 października 2021

W roku 2021 upływa 30 rocznica powołania do życia Szkoły Zdrowia Publicznego, która była wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Aby w sposób szczególny uhonorować to wydarzenie Instytut Zdrowia Publicznego organizuje dwudniową międzynarodową konferencję naukową online w dniach 7-8 października 2021 r., poświęconą zagadnieniom zdrowia publicznego oraz wyzwaniom związanym z obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Współorganizator

The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)

Partner

Miasto Kraków